Kysymyksiä ja vastauksia koronasta taloyhtiössä

Olemme koonneet tietopaketin koronaepidemiasta ja virustartunnasta suojautumisesta taloyhtiössä. Pyrimme täydentämään tietopakettia sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee.

 • Pitääkö taloyhtiön yhteisten tilojen, kuten saunan ja pesutuvan käyttöä rajoittaa tai kieltää niiden käyttö epidemian aikana? Kuka päättää rajoitteista?
  Viranomaiset eivät ole antaneet taloyhtiön yleisiä tiloja, kuten saunaa ja pesutiloja koskevia käyttökieltoja. Päätöksen taloyhtiön yhteisten tilojen käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä tekee tarvittaessa taloyhtiön hallitus. Monissa taloissa saunojen lämmitys on jo lopetettu hallituksen päätöksellä.
  Päätöstä perustellaan koronaepidemian rajoittamisella ja tartuntariskin pienentämisellä. Perusteena voi olla myös palveluntuottajan, kuten siivousyrityksen, ohjeistus ja resurssien priorisointi.
  Jos talossanne on edelleen sauna käytössä, koronaan altistuneiden tai muuten itsensä sairaaksi tuntevien on syytä pidättäytyä saunomisesta ja muiden yhteisten tilojen käytöstä. Sairaana saunomista ei suositella muutenkaan terveysriskien takia.
  Mikäli asukkaalla on laboratoriokokein varmennettu koronatartunta, kaikkien yhteistilojen käyttöä pitää välttää ja huomioida tartuntariski erityisen hyvin.
 • Miten yhteisissä tiloissa pitää nyt toimia?
  Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Jokainen voi vähentää tartuntariskiä, kun ei koske paljain käsin yhteisten tilojen ovenkahvoihin, valokatkaisijoihin, hissin nappuloihin, kaiteisiin eikä jäteastioihin.
  Hallitus voi pyytää siivousyhtiötä puhdistamaan erityisen huolella esimerkiksi ovet, hissit ja kaiteet. Osa siivousyhtiöistä onkin jo ilmoittanut tehostaneensa siivousta ja käyttävänsä desinfioivia siivousaineita tai tarjoavat tehostettuja toimia lisäpalveluna.
  Naapureiden kanssa ei kannata jäädä epidemian aikana juttelemaan rappukäytävään tai ainakin heihin on pidettävä useita metrejä välimatkaa.
 • Taloyhtiössä voi olla karanteenissa tai eristyksessä olevia asukkaita. Mikä on karanteenin ja eristyksen ero?
  Karanteeni on varotoimi, johon lääkäri asettaa virukselle altistuneen ihmisen tartuntalain perusteella. Karanteeniin asetettu ei ole sairas, mutta jos hän sattuukin sairastumaan, karanteenissa hän ei sairastuta muita. Karanteenissa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään kontaktia muihin ihmisiin, mutta esimerkiksi koiraansa saa ulkoiluttaa tai tehdä kävelylenkin.
  Suomen hallituksen 16.3. ilmoittamien poikkeustoimien mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, jolloin tämä vastaa karanteenin olosuhteita.
  Eristykseen voidaan määrätä potilas, joka laboratoriotutkimuksen perusteella varmuudella sairastunut koronavirukseen, mutta on riittävän hyväkuntoinen sairastaakseen kotona. Eristyksessä hoito tapahtuu infektiolääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Miten karanteenissa tai eristyksessä olevat asukkaat vaikuttavat taloyhtiön, huoltoyhtiön tai remonttiyrityksen toimintaan?
  Lähtökohtaisesti taloyhtiön toiminta jatkuu kuten ennenkin, vaikka joku asukkaista olisi karanteenissa. Karanteenissa olevan tulee ottaa huomioon, ettei hän ole lähikontaktissa taloyhtiön muiden asukkaiden tai esimerkiksi isännöinnin tai huollon kanssa.
  Eristyksessä olevan tulee noudattaa eristystä koskevia ohjeita, joita hän on saanut infektiolääkäriltä. Eristyksessä olevan pitää ehdottomasti välttää kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin.
  Taloyhtiössä suoritettavien kunnossapitotöiden ja muiden huoneistokäyntien tarpeellisuus on syytä arvioida etukäteen entistä paremmin epidemian aikana. Asuntoihin mennään ainoastaan silloin, kun on kyseessä vesivahingon kaltainen kiireellinen toimenpide, jota ei voi siirtää. Tällaisessa tilanteessa ohjeita kannattaa kysyä esimerkiksi valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535.
 • Pitääkö karanteenista tai eristyksestä ilmoittaa isännöintiin tai taloyhtiölle?
  Osakkaalla, asukkaalla tai hallituksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa isännöintiin, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä. Kenenkään ei tarvitse kertoa omasta terveydentilastaan isännöinnille tai taloyhtiölle, mutta isännöinnillä oikeus kysyä asiaa ainakin tilanteessa, jossa huoneistoon pitäisi mennä, ja tällöin saatu tieto on tietenkin luottamuksellista. Myöskään muiden terveyttä koskevia tietoja ei saa levittää naapureille.
 • Mitä kanavia pitkin asukkaat saavat omaa taloyhtiötään koskevaa tietoa?
  Nyt jokaisen osakkaan kannattaa ottaa käyttöön Huoneistotieto.fi ja varmistaa palvelussa, että isännöinnillä on käytössään ajantasaiset yhteystiedot!
  Isännöitsijät tiedottavat sähköpostilla ja tekstiviesteillä, lisäksi tiedotteita jaetaan tarvittaessa porrashuoneiden ilmoitustauluille.
 • Pidetäänkö taloyhtiöiden yhtiökokoukset koronaepidemian aikana?
  Olemme linjanneet, että keväälle sijoittuvat yhtiökokoukset siirretään elo-syyskuuhun, mahdollisesti myös lokakuuhun.
  Päätöksen taustalla on terveysviranomaisten arvio, jonka mukaan taudin leviäminen todennäköisesti kestää vielä pitkään. Jos viranomaisten ohjeistukset kokoontumisista muuttuvat, voidaan kokousten pitäminen linjata uudelleen. Etusijalla päätöksiä tehtäessä on kaikkien kansalaisten terveys.
  Taloyhtiön välttämättömän päätöksenteon ei tarvitse halvaantua rajoitusten vuoksi. Hallituksen kokouksia ja muita välttämättömiä kokouksia ja palavereita on pidetty runsaasti etä- ja verkkokokouksina. Verkkokokouksista on saatu paljon myönteisiä kokemuksia viime viikkoina.
 • Miten Isännöinti Ilkka Saarisella toimitaan epidemian aikana?
  Teemme töitä niin normaalisti kuin mahdollista. Taloyhtiöiden arkisia asioita pyritään pyörittämään kuten ennenkin. Noudatamme liikkumisessa viranomaissuosituksia ja vältämme kontakteja ja kokoontumisia.
 • Miten kannattaa toimia mahdollisissa koronasta johtuvissa maksuvaikeuksissa?
  Lähtökohtaisesti vastikkeet maksetaan kuten ennenkin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Äärimmäisissä vastikemaksuvaikeuksissa on hyvä olla yhteydessä isännöintitoimistoon. Liike- ja toimitilavuokrien osalta, kun vuokranantaja on taloyhtiö, yhteyttä voi ottaa samalla tavoin ensin isännöitsijään. Vuokraneuvottelut käydään taloyhtiön hallituksen kanssa.
 • Mitä palveluyrityksen on otettava huomioon sulkiessaan toimitilansa väliaikaisesti?
  Useat asiakaspalveluyritykset – kahvilat, ravintolat, kaupat, kampaamot – ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa koronaepidemian takia. On hyvä muistaa, että vuokralainen vastaa toimitilastaan myös toimintaseisokin aikana. Tänä aikana suosittelemme säännöllisiä tarkastuskäyntejä huoneistoon, jotta mahdollinen vesivahinko, murto tai muu vahingonteko ei jää pitkiksi ajoiksi huomaamatta.
  Seurantaa ja valvontaa vaativat ainakin erilaiset sähkölaitteet sekä jääkaapit, kylmiöt ja pakastimet sekä niissä mahdollisesti säilytettävät elintarvikkeet ja tuotteet. Tarkastuskäynnillä kannattaa juoksuttaa vähän vettä, katsoa, että vesikalusteet toimivat normaalisti ja varmistaa, etteivät lattiakaivot kuivu. Kun huoneisto jää tyhjäksi, voi lämpötilaa myös harkinnan mukaan alentaa.
  Kaikki irtaimisto on hyvä suojata, arvokas irtaimisto kannattaa viedä pois, varustaa tila vankalla lukituksella ja asianmukaisilla hälytyslaitteilla. Säännöllisillä käynneillä on myös ilkivaltaa ja murtoja ehkäisevä vaikutus. Kun paikat eivät jää oman onnensa nojaan, ne eivät vedä vahingontekijöitä helposti puoleensa.
 • Mitä voin tehdä, jos naapurin tilanne huolettaa?
  Ikäihmisen hyvinvointi ja selviytyminen poikkeusaikoina voi herättää huolta naapureissa. Aivan ensiksi vanhuksen kanssa kannattaa kuitenkin jutella ja selvittää, onko oma huoli todellinen. Hänelle on hyvä kertoa, jos on aikeissa ottaa yhteyttä viranomaisiin.
  Jos ikäihminen ei ymmärrä omaa avun tarvettaan tai ei kykene apua hankkimaan, kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen Tampereen kaupungin verkkosivuillaan julkaisemalla lomakkeella. Ilmoituksen saatuaan viranomainen ottaa yhteyttä henkilöön, josta ilmoitus on tehty, ja arvioi tarkemmin hänen tarpeitaan.
  Kiireellisessä ikäihmisen avuntarpeessa tai perhekriisi- ja -väkivaltatilanteissa oikea yhteydenoton osoite on Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys, joka päivystää ympäri vuorokauden numerossa 0500 625 990. Apua voi pyytää myös yleisestä hätänumerosta 112.
  Tampereen kaupungin huoli-ilmoitus.