Teknisen isännöinnin palvelumme

Tekninen isännöinti on asiantuntijapalvelua, jolla tuetaan taloyhtiön hallinnollisen isännöinnin ja hallituksen työskentelyä.

Tekninen isännöinti keskittyy taloyhtiön teknisten tarpeiden selvittämiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen, esimerkiksi vahinkojen arviointiin ja korjausten suunnitteluun. Isännöinti Ilkka Saarisen teknisillä isännöitsijöillä on omat, kokemukseen ja koulutukseen perustuvat erikoistumisalansa.

  • osakasmuutostöiden valvonta
  • taloyhtiön korjausten suunnittelu ja valvonta
  • korjausprojektien kilpailuttaminen
  • korjausten valvonta
  • kiinteistöjen kulutusseuranta
  • sähköisen piirustusarkiston perustaminen ja ylläpito

Kiinteistön kunnon suunnitelmallinen ylläpito ja hoito pohjautuu aina tutkittuun tietoon ja sen pohjalta laadittuihin pitkän ajan huolto- ja korjaussuunnitelmiin. Taloyhtiön kannalta on tärkeää, että huolto- ja korjaustoimet tehdään ajallaan, eikä ns. korjausvelkaa pääse kohtuuttomasti syntymään.

Vahingon sattuessa on oleellista, että toimeen tartutaan ripeästi ja estetään lisävahingot. Nopea vahinkojen arviointi ja tarvittavien korjausten toteutus vähentävät vahingosta syntyviä kustannuksia taloyhtiölle.

Kiinteistön energiankulutuksen jatkuva seuranta ja erilaiset energiansäästötoimenpiteet ovat merkittävässä roolissa, kun asumisen kustannusten jatkuvaa kasvua pyritään hillitsemään.