Taloushallinnon ja kirjanpidon palvelut

Kirjanpito on lakisääteistä ja sen tärkein tehtävä on antaa yhtiön hallinnolle ja osakkaille ajan tasaista tietoa taloyhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. Yksi isännöinnin tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia asiakasyhtiöiden taloudesta. Tiimimme taloushallinnon ja kirjanpidon ammattilaiset seuraavat asiakasyhtiöidemme taloustilannetta – tuloja, menoja, vastikkeita ja velkoja – järjestelmällisesti ja raportoivat niistä sovitulla tavalla. Taloudenpidossa suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat tärkeitä, mutta esimerkiksi yllättävät korjaustarpeet voivat tuoda hetkellisiä lisärahoitustarpeita. Vain ajan tasalla olevalla talousseurannalla poikkeustilanteisiin kyetään reagoimaan nopeasti ja vaarantamatta yhtiön taloudellista asemaa.

Hoidamme taloyhtiön maksuliikenteen, lainojen hoidon ja tilinpäätökset. Hyvin raportoitu historiatieto ja selkeät investointi- ja ylläpitosuunnitelmat antavat hallitukselle tukevan pohjan seuraavan tilikauden talousarvion laadintaan. Huolehdimme yhtiönne veroilmoituksesta ja toimitamme sen verottajalle ajallaan.

Varsinkin isompien korjaushankkeiden yhteydessä tehtävät rahoitus-, lainaosuus-, arvonlisävero- ja jälkilaskelmat avaavat kirjanpitoa vähemmän tuntevillekin investointien vaikutuksia omaan talouteen sekä omaisuuden arvon muutokseen.

Taloushallinnon palvelut pitävät yhtiön pyörät pyörimässä!

  • tilinpäätökset
  • talousarviot
  • veroilmoitukset
  • vastikevalvonta
  • vuokravalvonta