Isännöintipalvelumme

Taloyhtiön sujuva arki tarkoittaa hyvää naapuruutta, asiantuntevaa isännöintiä, avointa päätöksentekoa ja aktiivista viestintää.

Asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeä asia. Isännöitsijöinä tehtävämme on hallituksen ohjeistamana ja tukemana johtaa ja huolehtia yhtiön hallinnon ja päätöksenteon laillisuudesta, osakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä taloyhtiön omaisuuden arvon ylläpidosta. Arjessa se tarkoittaa muun muassa kiinteistön kunnon säännöllistä tarkkailua sekä huolehtimista tarvittavien huolto- ja korjaustoimien oikea-aikaisesta valmistelusta ja toteuttamisesta hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Isännöitsijän johtamisen apuna on hyvä olla kirjattu taloyhtiön strategia. Käytännössä se tarkoittaa osakkaiden tahtotilan ilmaisua yhtiön ylläpidon ja kehittämisen pohjaksi. Taloyhtiöstrategia ohjaa yhtiön toimintaa ja antaa isännöitsijöillemme selkeät tavoitteet ja raamit yhtiön päivittäiselle johtamiselle.

Isännöitsijän tehtäviin taloyhtiössä kuuluvat olennaisina esimerkiksi:

  • taloyhtiön hallituksen kokousten ja yhtiökokousten kutsujen toimittaminen ja kokousjärjestelyt
  • taloyhtiön talousarviot
  • taloyhtiöstrategiat
  • isännöitsijäntodistukset
  • energiatodistukset
  • asukaskyselyjen toteuttaminen
  • kuntoarviot
  • huoltokirjat

Isännöinti ei ole yksin puurtamista, vaan tiimityötä. Monissa asumiseen liittyvissä asioissa parhaita asiantuntijoita ovat isännöitsijöiden apuna toimivat kiinteistösihteerit, jotka huolehtivat useista taloyhtiön arkeen liittyvistä asioista, kuten vaikkapa saunavuorojen ja pysäköintipaikkojen varauksista.

Taloushallinnon ammattilaisemme ovat isännöitsijöidemme tukena huolehtimassa asiakkaidemme maksuliikenteen, vastikevalvonnan, viranomaisilmoitusten ja budjettiseurannan pysymisestä ajan tasalla.

Oleellinen osa kokonaisvaltaista isännöintipalvelua on myös tekninen isännöinti, jonka asiantuntijuutta tarvitaan etenkin kiinteistöön ja sen tekniikkaan liittyvien osien hallinnassa ja kehittämisessä.