Yhtiökokouksille uusi takaraja syyskuun loppuun mennessä

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten pitämistä helpottava lakimuutos tuli voimaan 1. toukokuuta. Poikkeukset ovat tarpeen, jotta tarpeelliset vuosikokoukset sekä ylimääräiset kokoukset voidaan järjestää ja niille kuuluvat päätökset tehdä epidemiaoloissa turvallisesti.

Lakimuutoksen mukaan asunto-osakeyhtiöt voivat pitää 30.9.2019–31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Myös ylimääräiset yhtiökokoukset voidaan pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa olisi tiukempia määräaikoja yhtiökokousten pidolle.

Lakimuutos on määräaikainen ja se on voimassa 30.9.2020 asti. Se soveltuu yhtiökokouksiin, joihin liittyvä kutsu toimitetaan 1.5.–30.9. välisenä aikana ja kokous myös pidetään lain voimassaoloaikana. On hyvä huomata, että lakimuutos ei muuta yhtiökokouksen koollekutsuaikaa. Kutsut kokoukseen toimitetaan normaalia kokouskutsuaikaa noudattaen.