Yhtiökokoukset syksyllä, isot päätökset odottavat

Yhtiökokousaika on käsillä, mutta perinteinen kokoontuminen ei ole nyt mahdollista. Isännöinti Ilkka Saarisen linjaus on, että keväälle sijoittuvat yhtiökokoukset siirretään elo-syyskuuhun, mahdollisesti myös lokakuuhun. Tämä merkitsee, että myös päätökset esimerkiksi isoista korjaushankkeista siirtyvät.

Lain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Koronakriisin takia valmisteilla on poikkeuslaki, jonka perusteella määräaikaa yhtiökokousten pitämiselle jatketaan. Toisaalta määräajan noudattamatta jättämisestä tulisi nykyisessä poikkeustilanteessa tuskin muuta sanktiota kuin huomautus tilintarkastusmuistioon.

Jos viranomaisten ohjeistukset kokoontumisista muuttuvat, kokousten pitäminen voidaan linjata uudelleen. Kaikkia kokoontumispäätöksiä tehtäessä etusijalla on osakkaiden ja isännöitsijöiden terveys.

Hallitusten kokousten lisäksi taloyhtiöissä pidetään muita tarpeellisia kokouksia. Johtava isännöitsijä Anna Salo kertoo, että niihin tarjotaan etäosallistumismahdollisuutta ja osakkaita muistutetaan myös valtakirjalla osallistumisesta.

– Kokouskutsussa pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Näin varmistamme, ettei paikalle tule yli kymmentä henkilöä.

Jos taloyhtiössä on suunniteltu isoa korjausta tai muuta hanketta, jäädytetäänkö sen edistäminen koronakriisin ajaksi?

– Talon välttämättömiä hankkeita tulee tietenkin viedä eteenpäin viivyttelemättä. Yhtiökokouksia koskevan linjauksemme mukaisesti asetamme etusijalle kuitenkin ihmisten terveyden ja osakkaiden tasavertaiset osallistumismahdollisuudet. Haluamme lisäksi varmistaa, että päätökset syntyvät muodollisesti oikein.

Jos osa osakkaista osallistuisi yhtiökokoukseen etänä, äänestäminen voisi olla hankalaa varsinkin siinä tapauksessa, jos osakkailta tulee vastaehdotuksia hallituksen esittämälle vaihtoehdolle.  Etäyhteyden toimivuutta ei voida myöskään taata koko kokouksen ajaksi.

– Nettikatkon seurauksena osa osakkaista saattaisi pudota linjoilta juuri ennen päätöksentekoa. Tämä aiheuttaisi vähintään pahaa mieltä, mutta voisi johtaa myös siihen, että joku moittii yhtiökokouksen päätöstä jälkikäteen.

– Muistettakoon kuitenkin, että päätöksen yhtiökokouksen pitämisestä ja etäosallistumismahdollisuudesta tekee viime kädessä hallitus, Anna Salo sanoo.