Yhtiöjärjestys – taloyhtiön tärkein asiakirja

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön tärkein asiakirja, joka määrittää yhtiön pelisäännöt. Sen avulla voidaan määrittää pelisäännöt myös niihin tilanteisiin, joihin laki ei anna yksiselitteistä vastausta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös laista poikkeavalla tavalla esimerkiksi kunnossapitovastuusta.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa pääsääntöisesti 2/3 määräenemmistöllä. Yhtiöjärjestysmuutos voi edellyttää myös kaikkien osakkaiden suostumuksen. Esimerkiksi lyhytaikaisen vuokrauksen (mm. Airbnb) kieltäminen vaatii suostumuksen kaikilta osakkailta.

Suosittelemme, että taloyhtiössä käydään läpi ainakin nämä asiat päivitystarvetta mietittäessä:

  • Milloin nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys on rekisteröity?
  • Pitääkö koko yhtiöjärjestys päivittää?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään kokouskutsusta ja kutsuajoista?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään vesimaksusta?
  • Mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään tilin- tai toiminnantarkastajista sekä niiden määrästä?
  • Onko esille tullut jotain ajankohtaista, keskustelua herättänyttä asiaa, kuten tupakointikielto, lyhytaikaisen vuokrauksen kielto tai sähköautot?
  • Onko jokin määräys aiheuttanut tulkintaongelmia yhtiössä?
  • Teemmekö muutosta, johon tarvitsemme suostumuksia?
  • Tarvitsemmeko asiantuntija-apua?