Viisas taloyhtiö budjetoi itselleen puskurin

Samalla tavoin kuin kotitalouksissa, varautuminen yllättäviin menoihin kannattaa myös taloyhtiöissä.

Mitä vanhempi taloyhtiö on ja mitä enemmän sillä on vahinkohistoriaa, sitä suurempi pitäisi puskurin olla.

– Taloyhtiössä kannattaa huolehtia hyvästä maksuvalmiudesta, eihän kulujen toteutumista kukaan osaa ennustaa eurolleen, sanoo johtava isännöitsijä Anna Salo.

Jos yhtiöllä ei ole käytössään yhtään ylijäämää, voidaan joutua tilanteeseen, jossa tulot eivät kata menoja ja laskuille joudutaan pyytämään maksuaikaa tai ottamaan jopa hoitolainaa. Kannattaa myös muistaa, että vahinkotapausten varalle otettu vakuutusturva realisoituu jälkikäteen, koska vakuutusyhtiö maksaa korvaukset vasta maksettuja laskuja vastaan.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että viisaasti budjetoiva taloyhtiö pitää puskurinaan summaa, joka vastaa taloyhtiön noin kolmen kuukauden yhteenlaskettuja hoitovastikkeita.

– Tämän kokoisella hoitopuolen ylijäämällä yleensä varmistetaan taloyhtiön maksuvalmius yllättävissäkin tilanteissa ja vältytään ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiselta, Anna Salo suosittelee.