Valmistaudumme jätelain uudistukseen ajoissa

Uuden jätelain valmistelu etenee. Vaikka tarkkaa aikaa lain voimaan tulolle ei tiedetä, varautuminen taloyhtiöissä kannattaa aloittaa jo nyt. Laki lisää jätteiden lajittelu- ja kierrätysvelvoitetta, joten joissakin kohteissa jätehuonetta tai -katosta on tarpeen laajentaa tai järjestellä uudelleen.

Uudistuksen jälkeen myös muovien keräämisestä tulee pakollista yli viiden huoneiston kiinteistöissä. Kiinteistössä on oltava keräysastia seuraaville jätelajeille: sekajäte, biojäte, lasi, pienmetallit, paperi, kartonki ja pahvi sekä muovipakkaukset.

– Valmistaudumme lakimuutokseen hyvissä ajoin. Aloitan jätelajien kartoittamisen asiakaskohteissamme käymällä läpi jätehuollon laskut taloyhtiöittäin. Näistä selviää, mitä jätteitä kiinteistöllä kerätään ja tarvitaanko lisää keräysastioita, tekninen isännöitsijä Anu Männistö kertoo.

Keräysvelvoitteen laajentuminen ei merkitse kaikissa tapauksissa keräysastioiden lisäämistä. Yhden sekajäteastian vaihtaminen muovinkeräysastiaksi saattaa hyvinkin riittää.

– Jos tämä ei riitä, selvitetään jätekatosten laajennustarpeet tai yhteiskeräys naapuritaloyhtiön kanssa. Yhteiskatoksista ja yhteisistä syväkeräysastioista on ihan hyviä kokemuksia.

Anu kertoo, että taloyhtiöiden suhtautuminen kierrätykseen ja keräyksen lisäämiseen on ollut positiivista.

– Monet asiakaskiinteistöt ovat jo aloittaneet muovipakkausten keräämisen sitä mukaa kun se on tullut mahdolliseksi eri kaupunginosissa. Suurin osa kerää vapaaehtoisesti myös lasin ja pienmetallit.

Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto Oy