Tunnetko taseen ja tuloslaskelman?

Yhtiökokous lähestyy ja kokouskutsun lisäksi osakkaille jaetaan toimintakertomus ja tilinpäätösmateriaali. Tilipäätöstä kannattaa tutkia, sillä siinä on kyse taloyhtiön eli osakkaiden varallisuuden hoidosta.

Kokosimme aineistoon perehtymisen tueksi pienen tilinpäätös- ja taloussanaston.

Tilinpäätös

Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, jotka täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta. Taloyhtiön tilinpäätös tehdään vuosittain, yleisimmin tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma näyttää, mistä rahat ovat taloyhtiöön tulleet ja mihin ne ovat menneet tilikauden aikana.

Tase

Tase kertoo, kuinka paljon taloyhtiöllä on varoja ja velkaa. Tase ei välttämättä kerro rakennusten ja kaluston todellisesta arvosta. Ison yhtiön kirjanpitoarvo voi olla puoli miljoonaa, kun kiinteistön todellinen arvo on kymmenkertainen.

Toimintakertomus

Toimintakertomus täydentää tilinpäätöstä ja siinä kerrotaan muun muassa, mihin kerätyt yhtiövastikkeet on käytetty (vastikelaskelmat), millaisia lainoja taloyhtiöllä on, miten talousarvio on toteutunut, millaista talouskehitystä on odotettavissa sekä mitä olennaisia tapahtumia, kuten remontteja, taloyhtiössä on ollut tilikauden aikana.

Vastikkeet ja käyttökorvaukset

  • Hoitovastikkeella maksetaan taloyhtiön ylläpito- ja hoitomenot.
  • Korjaus- ja kunnossapitovastikkeella voidaan varautua etukäteen tulevaan korjaushankkeeseen.
  • Pääoma- tai rahoitusvastiketta maksavat ne, joilla on osuus taloyhtiön lainasta.
  • Käyttökorvauksia ovat esimerkiksi autopaikka- tai saunamaksut

Vastikelaskelmat

Kaikista vastikkeista, kuten hoito- ja rahoitusvastikkeista, tehdään omat vastikelaskelmat. Ne kertovat kerättyjen vastikkeiden ja kulujen erotuksen.

Poistot

Poistot ovat yksi tuloksentasausjärjestelmä, jolla taloyhtiö pyrkii nollatulokseen, jotta verotettavaa tuloa ei synny. Poistoja voidaan tehdä esimerkiksi ruohonleikkurista, lumilingosta, väestönsuojan rakentamisesta tai piha-alueiden asvaltoinnista.

Asuintalovaraus

Antaa mahdollisuuden kerätä osakkailta verovapaata rahaa, jota käytetään myöhemmin esimerkiksi korjaushankkeisiin.

Tulouttaminen ja rahastointi

Tulouttaminen ja rahastointi ovat osakkaiden maksamien suoritusten kirjanpidollista käsittelyä taloyhtiön tilinpäätöksessä. Osa maksusuorituksista voidaan rahastoida ja osa tulouttaa. Kun osakkaiden maksamat suoritukset tuloutetaan, ne näkyvät tuloslaskelmassa taloyhtiön verotettavana tulona. Jos maksusuoritukset taas rahastoidaan, ne kirjataan taseessa olevaan rahastoon. Rahastoidut varat käytetään myöhemmin lainan lyhentämiseen eikä niistä makseta veroa.

Vuokranantajana toimivalle osakkaalle asialla on suuri merkitys. Jos osakkaiden maksamat suoritukset tuloutetaan, sijoittajaosakas voi vähentää maksamansa osuudet verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Lainaosuus ja rahoitus-/pääomavastike

Kun taloyhtiössä päätetään jostain suuremmasta hankkeesta, taloyhtiö ottaa usein yhtiölainaa hankkeen rahoittamiseksi. Osakas voi maksaa osuutensa hankkeesta ennen lainannostoa, jolloin taloyhtiön ei tarvitse nostaa lainaa niin paljon.

Osakas voi myös lyhentää omaa osuuttaan yhtiön lainasta, jolloin puhutaan osakkaan lainaosuudesta ja sitä lyhennetään rahoitus-/pääomavastikkeella.