Taloyhtiöiden hallituksilta kysytään lähipiiristä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön vastuuhenkilöiden ja heidän lähipiirinsä sidonnaisuudet taloyhtiölle merkityksellisiin yhteisöihin on oltava tiedossa. Läpinäkyvyys lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja on hyvän hallintotavan mukaista.

IISOY:n isännöimissä taloyhtiöissä vastuuhenkilöiltä kysytään lähipiiristä tänä keväänä. Ilmoituksen antavat hallituksen jäsenet ja isännöitsijä.
Kyselylomakkeet lähipiiristä lähetetään hallituksen tilinpäätöskokouskutsujen mukana.

Taloyhtiölle ovat merkittäviä sellaiset lähipiiriin kuuluvat henkilöt, joilla on omistusta esimerkiksi huoltoyhtiö-, kiinteistöhallinta- tai rakennus- ja korjauspalveluja tuottavissa yhteisöissä tai he ovat mukana muussa taloyhtiön kannalta merkityksellisessä ammattitoiminnassa.

Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä täyttävät lomakkeen, jossa ilmoitetaan yhteydet yrityksiin, joilta taloyhtiö voisi ostaa palveluja. Sidonnaisuus ilmoitetaan, vaikka taloyhtiön ja yhteisön välillä ei olisi toimintaa tällä hetkellä. Riittää, että toiminta on mahdollista.

Sidonnaisuudet merkitään rekisteriin, jota ylläpitää taloyhtiö. Tavoitteena on, että hallituksen jäsenten ja isännöintitoimiston henkilöstön lähipiiriyhteisöt selvitetään ja rekisteri päivitetään vuosittain.

Sidonnaisuudet otetaan huomioon taloyhtiön päätöksenteossa.

– On huomattava, ettei ole kiellettyä ostaa palvelua esimerkiksi hallituksen jäsenen omistamalta firmalta, mutta on toimittava läpinäkyvästi, eikä lähipiiriä saa mitenkään suosia, johtava isännöitsijä Anna Salo tarkentaa.