Sähköautojen yleistyminen vaatii varautumista

Sähköautojen yleistyminen on Suomessakin vauhdissa, vaikka niiden osuus koko autokannasta on vielä pieni, reilut 0,5 prosenttia.

Latauspistelain mukaan latauspisteiden rakentaminen tulee kuitenkin ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun taloyhtiössä on vähintään viisi autopaikkaa ja yhtiössä tehdään laajamittainen, rakennuslupaa vaativa korjaus. Saneerauksen yhteydessä on rakennettava vähintään latauspistevalmius.

Taloyhtiöt ovat erilaisia ja niiden sähköverkkojen kunto ja kapasiteetti vaihtelevat. Ensimmäisenä onkin syytä selvittää sähköverkon kunto ja sähköjärjestelmän kapasiteetti.

Hankkeen muoto ratkaisee menettelytavan

Sovellettavien asuanto-osakeyhtiölain normien ja menettelyn kannalta oleellista on, ovatko latauspisteillä varustettavat autopaikat vain yhtiön osakkaan hallinnassa ja toteutetaanko hanke yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä. Lisäksi päätöksenteossa on huomioitava osakkeenomistajien yhdenvertaisuus.

Osakasvähemmistön hankkeen ja osakkeenomistajan muutostyön ero on siinä, että osakasvähemmistön hankkeen toteuttajana on taloyhtiö ja mukana olevat osakkaat maksavat vastikkeena hankkeen kustannukset. Osakkeenomistajan muutostyö on sen sijaan osakkeenomistajan oma hanke ja osakas maksaa kustannukset itse suoraan latauspisteen rakentajalle.

Jos latausvalmius ja latauspisteet toteutetaan taloyhtiön toimesta, kulut kohdistetaan vastikeperusteisesti kaikille osakkaille. Päätös hankkeen toteutuksesta tehdään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksenä.

Jos hanke toteutetaan osakasvähemmistön hankkeena, yhtiökokouksen päätös vaatii 2/3 määräenemmistön. Lisäksi jokaisen hankkeeseen osallistuvan osakkaan on suostuttava maksamaan vastiketta hankkeen kustannusten kattamiseksi.

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuusvaatimuksen vuoksi myös hankkeesta ulkopuolelle jättäytyvillä on oltava mahdollisuus liittyä järjestelmään myöhemmin. Käytännössä siis osakasvähemmistöhankkeissa täytyy määritellä ennalta myös jälkiliittymisehdot, kuten jälkiliittymismaksu ja sen käyttäminen.

Osakkeenomistajan muutostyönä tehtävälle hankkeelle osakas tarvitsee hallitukselta muutostyöluvan.

Turvallisuus huomioitava latauspisteitä toteutettaessa

SPEK eli Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehottaa taloyhtiöitä panostamaan sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun. Järjestö myös varoittaa erilaisten väliaikaisten latausratkaisujen käyttämisestä. Mikä tahansa pistoke ei ole tarkoitettu auton lataamiseen.

SPEK:n viisi ohjetta taloyhtiöille sähköautojen latauspisteiden vastuulliseen toteuttamiseen

  1. Kartoittakaa sähkösuunnittelijan kanssa sähköjärjestelmä.
  2. Suunnitelkaa paloteknisen asiantuntijan kanssa latauspisteiden turvallisuus.
  3. Tarkistakaa palo-osastoinnit, jos sisätiloihin (esimerkiksi autohalliin) suunnitellaan latauspisteitä
  4. Päivittäkää kiinteistön pelastussuunnitelma tarvittaessa.
  5. Antakaa kaikille asukkaille ohjeet latauspisteiden käytöstä ja turvallisesta toiminnasta:
    lataaminen, akkujen käyttö häiriötilanteissa, valmistajien ohjeiden noudattaminen, tulipalo