Sähköautojen latausinfra suunnitteilla? Nyt on syytä olla nopea!

ARA on vastaanottanut sähköautojen latausinfran rakentamisen avustushakemuksia reilusti enemmän kuin mitä tälle vuodelle varattu määräraha on. Lokakuussa jonossa oli vielä noin 600 hakemusta.

Hallitus reagoi tilanteeseen esittämällä vuoden toiseen lisätalousarvioon 9,5 miljoonan euron lisäavustusta. Jos esitys hyväksytään eduskunnassa, summasta noin 3,5 miljoonaa kohdistuu jo sisään jätettyihin hakemuksiin. Uusille hakemuksille olisi tilaa noin 6 miljoonaa euroa, joka riittäisi ARAn arvion mukaan noin 400 hakijalle.

Mikäli asia on taloyhtiössä ajankohtainen, nyt kannattaa pitää kiirettä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tällä hetkellä hakemusten käsittelyaika on noin neljä–viisi kuukautta, joten tässäkin mielessä liikkeellä kannattaa olla ajoissa. Vaikka hanke olisi tarkoitus toteuttaa vasta ensi vuonna, hakemus kannattaa laittaa pikaisesti liikkeelle.

Ladattavien määrä kasvaa

Ladattavien sähköautojen määrä kasvaa tasaisesti. Niinpä taloyhtiöissäkin on latausmahdollisuuden tarjoaminen otettava vakavasti huomioon. Valtion avustuksella on tarkoitus parantaa sähköautojen latausmahdollisuuksia asuinrakennusten yhteydessä ja siten edistää sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt – esimerkiksi taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt – sekä sellaiset pysäköintiyhtiöt, jotka toteuttavat asemakaavassa määriteltyä asukaspysäköintiä omakustannusperiaatteella. Avustuksella toteutettava latausinfra on osoitettava asukaspysäköinnin käyttöön.

Avustus on 35 prosenttia hakemuksella avustettavaksi hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Maksimimäärä hakijaa kohti on kuitenkin 90.000 euroa. Avustuksen määrää laskettaessa kustannuksia huomioidaan enintään 4000 euroa latausvalmiutta kohden.

Edellytyksenä on, että latausvalmiuksia rakennetaan vähintään viidelle latauspisteelle tai kaikille autopaikoille, jos yhtiössä on vähemmän kuin viisi autopaikkaa. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jos ne tulevat taloyhtiön omistukseen.

Avustettava minimimitoitus on sähkökeskukselta viidelle autopaikalle saakka tulevat, vähintään 11 kW:n tehon kestävät sähkönjohtimet.

Avustettavia kustannuksia ovat esimerkiksi tarvekartoitus, hankesuunnittelu, sähköpääkeskuksen tarvittavat muutostyöt, sähköliittymän tyypin muutos, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt ja latauslaitteet, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on kuitenkin jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Lisätietoja avustuksen edellytyksistä ja avustuksen hakemisesta löytyy ARAn kotisivuilta ara.fi.