Sähköautojen latauksen voi hankkia myös palveluna

Sähköautojen yleistyminen ja asukkaiden lataustarpeet saattavat aiheuttaa päänvaivaa taloyhtiöissä. Latauspisteiden hankkimisessa on myös muita vaihtoehtoja kuin taloyhtiön omien latauspisteiden rakentaminen.

Vaihtoehtoina voivat olla usean talon yhteisratkaisut tai latauspaikkojen ulkoistaminen palveluntuottajalle.

Jos latauspaikat ulkoistetaan, taloyhtiön ei tarvitse investoida latausinfraan, eikä huolehtia latauspisteiden ylläpidosta. Palveluntuottaja toimittaa laitteet kuukausimaksulla. Toimitusta edeltää yleensä kiinteistön nykyisen sähköpääkeskuksen kapasiteetin kartoitus.

Palvelukokonaisuus voi sisältää esimerkiksi asennuksen, ylläpidon, laskutuspalvelun ja tietoliikennekulut. Älykkäät latauspisteet laskuttavat suoraan asiakasta käytön mukaan, jolloin taloyhtiölle ja isännöitsijälle ei synny uutta tehtävää. Latauksen hankkimista palveluna puoltaa myös se, järjestelmä on helposti laajennettavissa lataustarpeiden kasvaessa.

Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA voi myöntää taloyhtiölle avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistön sähköjärjestelmän muutoksiin. Avustuksen määrä on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.

Edellytyksenä avustukselle on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.