Usein kysyttyä sähköauton lataamisesta

Voiko sähköautoja ladata yhtiön lämmitystolpista?

Lataamista lämmitystolpasta suositellaan vain väliaikaiseksi ratkaisuksi, mutta se on mahdollista, kunhan muistetaan seuraavat asiat:

  1. Lämpötolppa ja sen johdotukset pitää tarkastuttaa sähköasentajalla, jos aiotaan ohittaa kello ja ladata yli kahden tunnin jaksoja tai jos aiotaan ladata vanhasta pistorasiasta esimerkiksi autotallissa tai rivitalon pihalla.
  2. Latausteho on rajoitettava 8 ampeeriin, kun ladataan normaalista kotitalouspistorasiasta.

Useimmat vakuutusyhtiöt edellyttävät, että kaksi ensimmäistä kohtaa täyttyvät.

Osakkaan ei pidä koskaan ladata sähköautoaan lämmitystolpasta ottamatta ensin yhteyttä taloyhtiön hallitukseen ja isännöitsijään. Jos vahinko tapahtuu, vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksamasta korvausta täysimääräisenä, koska käytössä ei ole ollut asianmukaista latausasemaa.

  1. Sähkön laskutuksesta sopiminen. Koska lämpötolpissa ei ole kWh-mittareita, laskutus kulutuksen mukaan ei ole mahdollista. Lataajan kanssa voi sopia siten esimerkiksi kuukausihinnasta, jonka hän maksaa normaalin autopaikkavuokran lisäksi.

VINKKI! Sopikaa lataamisesta aina kirjallisesti käyttäjän kanssa ja määrittäkää lataamiselle selkeät ehdot.

Miten taloyhtiössä voidaan varautua asukkaiden aikeisiin hankkia ladattavia ajoneuvoja?

Suosittelemme asukaskyselyä. Meillä Iisoyssä on tähän laadittuna valmis kyselypohja, joka voidaan jakaa paperisena kaikille asukkaille. Voimme tehdä myös nettikyselyn. Nettikysely onnistuu parhaiten, kun kaikille asukkaille löytyy sähköpostiosoitteet, johon voidaan lähettää kyselyn osallistumislinkki.

Kyselyä voidaan muokata taloyhtiön toiveiden mukaan.

Taloyhtiöille suositellaan myös kiinteistön sähköjärjestelmän kartoitusta. Kuka sen tekee ja mitä se maksaa?

Kartoituksia tarjoavat lukuisat sähköyhtiöt, -urakoitsijat ja -suunnittelijat ja hinnat pyörivät 500 euron molemmin puolin. Joillakin palveluntarjoajilla hinta on kiinteä, jotkut määrittävät sen tarkemmin kohteen tietojen mukaan.

 

Miten latausinfran hankkiminen etenee tämän jälkeen?

Sähkökartoituksen jälkeen voidaan tuloksista riippuen pyytää tarjouksia alan toimijoilta toimenpide-ehdotuksen mukaan. Joskus on tarpeen edetä hanke-/toteutussuunnittelun avulla.

Kun urakan kustannukset ovat suurin piirtein selvillä, hankkeelle tarvitaan vielä yhtiökokouksen hyväksyntä. Vasta sen jälkeen voidaan hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustusta ja siirtyä toteutukseen.

Vastauksia antoi tekninen isännöitsijämme Minna Mäkelä, joka neuvoo taloyhtiöitä sähköautojen latausinfran hankinnassa.

Minna Mäkelä

03 3390 0129

minna.makela@iisoy.fi