Rahoitusvastikkeita voi joutua korottamaan

Taloyhtiön talouden kannalta tilanne on tällä erää haastava. Kustannuspaineita on lähes kaikissa hoitokuluerissä ja samaan aikaan myös rahoituspuolella tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden takaisesta. Taloyhtiölainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor on viimeksi ollut näin korkealla vuonna 2009.

Hallitusten onkin tärkeä tiedostaa tilanne, sillä hallituksen vastuulla on, että yhtiön kassa riittää juoksevien kulujen maksuun. Korkojen nousun vaikutus on yhtiökohtaista, mutta vaikutus korostuu taloyhtiöissä, joissa on paljon korjausvelkaa ja korjaustarpeita tai joissa on jo tehty isoja remontteja merkittävällä lainarahoituksella.

Erityisen haastavaksi tilanne voi muodostua uudiskohteissa, joissa on hyödynnetty runsaasti taloyhtiölainaa. Asunnon hinnasta jopa 70 prosenttia on saatettu rahoittaa yhtiölainalla. Jos taloyhtiölainojen lyhennysvapaat päättyvät lähiaikoina, rahoitusvastikkeita täytyy nostaa kaikkein eniten, kun kasvavien korkojen lisäksi maksettavaksi tulevat myös lainan lyhennykset.

Tarvittava kokonaisvastikkeen taso saattaakin olla aivan erilainen kuin yhtiön laatiessa talousarviota. Jos vastike on mitoitettu väärin suhteessa nykytilanteeseen, korjaavia toimia on tehtävä ripeästi.

Taloyhtiön hallituksen on hyvä varmistaa, että sillä on yhtiökokouksen valtuutus tehdä nopeitakin ratkaisuja, jos yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Hallituksella on hyvä olla valtuudet esimerkiksi ylimääräisten vastikkeiden perimiseen. Monessa yhtiössä tähän toimenpiteeseen on jo jouduttu turvautumaan.

Mikäli hallituksella ei tällaista valtuutusta ole, on hyvä valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä valtuutuksen hankkimiseksi.

Tonttivuokrien indeksikorotukseen varauduttava

Vuokratonteilla sijaitsevissa taloyhtiöissä tulee huomioida myös tonttivuokra merkittävänä kulueränä. Vuokrasopimukset on tyypillisesti sidottu elinkustannus- tai kuluttajahintaindeksiin. Tonttivuokra nousee tällöin samassa tahdissa elinkustannusten kanssa.

Korotus on käytännössä välttämätöntä siirtää hoitovastikkeisiin, ellei yhtiöllä ole muita merkittäviä tuloja esimerkiksi liikehuoneistoista tai suunnitelmia tehdä säästötoimenpiteitä muiden kulujen osalta.

Vastikkeisiin kohdistuu nyt siis ilmeistä nostopainetta myös tonttivuokrien indeksikorotuksista, sillä elin- ja kuluttajahintaindeksit ovat tarkastusajankohdasta riippuen kasvaneet noin 6–7 prosenttia. Jos tarkistusperuste on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, korotus voi olla suurempikin, arviolta 8–10 prosenttia.