Pohditaanko teillä latausinfran rakentamista?

Syyskuussa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista jo lähes neljännes oli täyssähköautoja tai lataushybridejä. Taloyhtiöissä kehitystä kannattaa seurata aktiivisesti ja selvittää asukkaiden latausinfran tarpeet hyvissä ajoin esimerkiksi kyselyllä.

Täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä huristelee Suomessa jo noin 40 000. Määrä on joka vuosi suunnilleen tuplaantunut. Menekkiä selittää autojen entistä parempi saatavuus, mutta myös kiinnostus ladattaviin autoihin kasvaa.

Lataamisen järjestäminen on pian ajankohtaista myös taloyhtiöissä.

– Asialla ei ole palavaa kiirettä, sillä esimerkiksi meidän isännöimissä taloyhtiöissä ladattavien autojen määrä on vielä vähäinen. Valmistautuminen kannattaa kuitenkin ottaa esille ainakin hallituksissa, Ilkka Saarinen sanoo.

Teknisiä latausratkaisuja ja asiantuntija-apua on tarjolla yllin kyllin, mutta päätöksenteossa ja autopaikkojen hallinnassa piilee pulmia. Ilkka Saarinen tarjoaakin keskustelujen pohjaksi taloyhtiöille tehtävää verkkokyselyä, jolla selvitetään tämänhetkinen tilanne ja mahdolliset tulevat tarpeet.

– Taloyhtiöt ovat tässäkin asiassa yksilöllisiä, eikä kaikille sopivaa patenttiratkaisua ole. Joillakin taloyhtiöillä autopaikat ovat esimerkiksi yhteispaikoitusalueilla, jonne taloyhtiöt eivät voi rakentaa latauspisteitä, vaikka haluaisivat.

Ja vaikka taloyhtiössä kenelläkään ei olisi ladattavaa autoa, latausinfralle kannattaa uhrata ajatus. Mielet muuttuvat ja asukkaat vaihtuvat ajan mittaan.

– Toki kaikki autopaikat ovat teknisesti sähköistettävissä, jos vain rahaa riittää, mutta tämähän ei ole ratkaisu. Jos sähköistetään vain osa, millä perusteella se tehtäisiin, ja mitä seuraa, kun latausinfran maksanut osakas muuttaa pois? Kysymyksiä riittää.

– Olen itse pohtinut autopaikkojen muuttamista käyttöoikeuspaikoiksi, jolloin asukkaat vuokraisivat määrätyn pysäköintipaikan sijaan pysäköintioikeutta. Taloyhtiö rakennuttaisi muutamille paikoille latausinfran, ja nämä paikat olisivat vain auton lataamista varten, ei jatkuvaan pysäköintiin. Latauksesta maksaisi se, joka sitä tarvitsee, Ilkka Saarinen miettii.

Palaamme latauspisteiden rakentamiseen seuraavissa uutiskirjeissämme.

Kysy lisää latausinfran tarvekyselystä isännöitsijältäsi!