Osakeluettelon siirtopalvelun avaaminen lykkääntyy

Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtoon tarkoitetun sähköisen palvelun käyttöönotto siirtyy. Palvelu oli tarkoitus avata käyttöön lokakuussa.

Siirtopalvelun avaamista päätettiin lykätä, koska loppuvaiheessa tuli esiin tietosuojaan liittyviä yksityiskohtia, jotka ovat kriittisiä palvelun turvallisuuden kannalta. Maanmittauslaitos haluaa olla varma, että palvelun käyttö on turvallista ja riskitöntä. Siirtopalvelun avaamisen uutta ajankohtaa ei tässä vaiheessa vielä osata arvioida.

Siirtopalvelun avaamisen lykkääntyminen ei estä osakeluettelon siirtoa. Toukokuusta alkaen vanhojen taloyhtiöiden on ollut mahdollista siirtää osakeluetteloiden tietoja huoneistotietojärjestelmään toimittamalla siirrettävät tiedot Maanmittauslaitokselle erillisellä lomakkeella. Osakeluettelon siirtoa jatketaan samalla tavalla siihen asti, kunnes siirtopalvelu saadaan käyttöön.

Taloyhtiöillä on aikaa osakeluettelon siirron tekemiseen vuoden 2022 loppuun asti. Taloyhtiöiden osalta on suositus, että ne tekevät osakeluettelon siirron aikaisintaan vuonna 2020. Silloin saadaan käyttöön sekä osakeluettelon siirtopalvelu että rajapinnat isännöintijärjestelmiä varten.

Osakeluettelon siirto liittyy vuoden 2019 alusta käyttöön otettuun huoneistotietojärjestelmään. Uudet, tänä vuonna perustetut yhtiöt ovat suoraan huoneistotietojärjestelmässä. Vanhat taloyhtiöt siirtävät ensiksi huoneistotietojärjestelmään yhtiön osakeluettelon. Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, yksittäiselle osakehuoneistolle voidaan hakea omistuksen ja panttauksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta.

Osakeluettelon siirrosta ja sen vaikutuksista taloyhtiön toimintaan voi lukea lisää osoitteesta osakehuoneistorekisteri.fi.