Osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään hyvässä vauhdissa

ARA Iisoyn asiakastaloyhtiöiden osakeluettelotietojen siirto uuteen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään on edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä tiedoista on saatu siirretyksi jo noin 80 prosenttia, mikä on hieman edemmän kuin Tampereella keskimäärin (syyskuun lopussa 61,7 %) ja selvästi enemmän kuin Pirkanmaalla (58,5 %) ja koko valtakunnassa (54,5 %) yleisesti.

Osakeluettelotietojen tarkistusta ja tietojen ajantasaisuuden varmistamista on tehty Iisoylla jo kuukausien ajan. Tietojen siirto järjestelmään alkoi keväällä ja viime kuukaudet työ on edennyt suunnitelmallisesti niin, että annetussa aikataulussa pysytään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikkien asiakastaloyhtiöiden tiedot ehditään siirtää 31.12. päättyvän määräajan puitteissa.

Osakkaiden ei kannata kiirehtiä

Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä ja näissä noin 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa. Taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tietojen kerääminen valtakunnalliseen huoneistotietojärjestelmään (HTJ) aloitettiin jo vuonna 2019, kun laki huoneistotietojärjestelmästä tuli voimaan.

1.1.2019 jälkeen perustettujen taloyhtiöiden tiedot on viety suoraan järjestelmään. Tätä vanhempien yhtiöiden tiedot on määrä saada siirretyksi tämän vuoden aikana. Keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille siirto on vapaaehtoinen.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen jokaisen osakkeenomistajan tulee vielä hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä MML mitätöi paperisen osakekirjan.

Osakkeenomistaja voi koska tahansa osakeluettelon siirron jälkeen hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä. Sitä on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin, kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran osakeluettelon siirron jälkeen. Uuden omistajan on haettava rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistuksen siirtymisestä.

Monella osakekirjat ovat pankissa lainojen vakuutena. Tällä hetkellä vain pankki voi tehdä rekisteröinnin lainan vakuutena olevien osakekirjojen osalta. Pankkien ja huoneistotietojärjestelmän välille ei ole vielä rakennettu järjestelmää, jossa tietojen siirto tapahtuisi automaattisesti. Sellainen kuitenkin saattaa olla myöhemmin tulossa.

Tällä hetkellä pankit joutuvat tekemään siirron käsin. Siitä syntyvät kustannukset voivat olla merkittäviä ja ne veloitetaan asiakkaalta.

Rekisteröinnin kanssa ei siis kannata kiirehtiä. Jos esimerkiksi tietää, että asunnon myynti saattaa tulla ajankohtaiseksi seuraavan kymmenen vuoden sisällä, kannattaa rekisteröinti jättää kaupanteon yhteyteen.

Huoneistotietojärjestelmän hankkeen toisessa vaiheessa järjestelmää on tarkoitus jatkokehittää kattamaan taloyhtiöiden taloudelliset tiedot sekä korjaus- ja muutostyötiedot. Kakkosvaiheen tavoitteena on taloyhtiöiden hallinnollisten tietojen vakiointi ja hyödynnettävyys osana vaihdantaa, luotonantoa ja vakuushallintaa, taloyhtiöiden hallintoa sekä osakkaan omien huoneistojen hallintaa. Kakkosvaiheen on määrä valmistua vuonna 2026.