Osakas, tiedätkö missä osakekirjasi on?

Maanmittauslaitoksen osakeluettelojen siirtoon tarkoitetun sähköisen palvelun käyttöönotto on lykkääntynyt. Siirtopalvelu oli tarkoitus avata käyttöön lokakuussa.

Siirtopalvelun avaamista päätettiin lykätä, koska loppuvaiheessa tuli esiin tietosuojaan liittyviä yksityiskohtia, jotka ovat kriittisiä palvelun turvallisuuden kannalta. Maanmittauslaitos on luvannut lisätietoa avaamisesta marraskuussa.

Taloyhtiöillä on aikaa osakeluettelojen siirtämiseen vuoden 2022 loppuun asti.

Uudistus tuo velvollisuuksia myös osakkaille. Osakkaiden tulee itse siirtää oman omistuksensa tiedot sähköiseen rekisteriin, taloyhtiö ei tee sitä heidän puolestaan. Rekisteröintiä voi kuitenkin hakea vasta sen jälkeen, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle.

Osakas siirtää omistuksensa sähköiseksi antamalla paperisen osakekirjansa Maanmittauslaitokselle, jossa se mitätöidään. Paperista osakekirjaa ei voi siis mitätöidä itse.

Uudistuksen etenemistä odotellessa kannattaa varmistua, että oma paperinen osakirja on tallessa. Jos se on kadonnut tai tuhoutunut, osakeluetteloon merkityn osakkaan on haettava osakekirjan kuolettamista käräjäoikeudelta.