Olkaa hyvä, uusin palvelumme: taloyhtiöstrategiat

Strateginen ajattelu on lyömässä läpi taloyhtiömaailmassa. Taloyhtiöstrategiassa osakkaat ja hallitus kertovat yhteisen näkemyksensä talon tulevaisuudesta. Tämän pohjalta päätetään kehittämis- ja korjaustarpeista 10–15 vuoden aikajänteellä.

– Taloyhtiöstrategioiden kysyntä kasvaa. Kyse on ajankohtaisesta palvelusta, jota olemme pohtineet ja valmistelleet huolella, sanoo Iisoyn strategiatyöryhmän jäsen, isännöitsijä Kristiina Hyötynen.

Strategiseen ajatteluun kannustavat tulevaisuuden haasteet, kuten energiatehokkuuden parantaminen, digitalisaatio, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Taloyhtiöissä ikääntyneiden osuus todennäköisesti kasvaa, mikä johtaa uusiin asumisen tarpeisiin.

– Taloyhtiö voi luoda itselleen profiilin esimerkiksi ekologisena, lapsiystävällisenä tai ikäihmisten tarpeet huomioivana talona.

– Taloyhtiöstrategian avulla taloa hoidetaan hallitusti, korjaukset ja kehittämistoimet ovat tiedossa ja asumiskustannukset ennakoitavissa, Kristiina luettelee.

Taloyhtiöstrategioita on kolme erilaista: kuntoa parantava, kuntoa ylläpitävä ja loppuun käyttävä.

– Strategian laatimisessa olennaista on kysely, jolla selvitetään osakkaiden näkemys talon tulevaisuudesta. Kysymykset ja strategian laatiminen räätälöidään taloyhtiön mukaan, sillä kahta samanlaista yhtiötä ei ole.

Taloyhtiön tulevaisuuden suuntaviivojen luominen yhteisesti helpottaa hallituksen työskentelyä.

– Se on myös ikkuna taloyhtiöön nykyisille ja uusille asukkaille. Strategia kertoo taloyhtiön hyvästä hoidosta ja avoimesta toimintakulttuurista, Kristiina sanoo.

Teimme myös videon aiheesta: