Olisiko aika päivittää yhtiöjärjestys?

Monen taloyhtiön yhtiöjärjestys on päivitetty ennen nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimaan astumista 1.7.2010, ja voi näin ollen sisältää nykylain vastaisia määräyksiä.

Yhtiöjärjestystä ei kuitenkaan tarvitse ajantasaistaa pelkästään lakimuutoksen vuoksi. Asunto-osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä sovelletaan taloyhtiössä, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa yhtiöjärjestyksen määräysten kanssa.

Vanha yhtiöjärjestys on kuitenkin hyvä käydä kohta kohdalta läpi ja varmistaa, olisiko se aika saattaa ajan tasalle.

– Yhtiöjärjestys päivitetään tyypillisesti silloin, kun käy ilmi, että se ei joltain osin palvele osakkaiden tarpeita, isännöintiyksikön päällikkö Anna Salo kertoo.

– Taloyhtiölle voi myös tulla jokin ajankohtainen tarve muuttaa yhtiöjärjestystä, esimerkiksi tupakointikielto, sähköautot tai vesimittarit. Ja mikäli jokin määräys on aiheuttanut tulkintaongelmia, niin sitä kannattaa selventää.

Muutos vaatii yhtiökokouksen päätöksen

Miten taloyhtiössä tulee toimia, jos yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa?

– Hallituksen kannattaa käydä muutostarpeet läpi ensin isännöitsijän kanssa. Suosittelen myös konsultoimaan juristia, ettei yhtiöjärjestykseen jää epäselviä määräyksiä, jotka voivat aiheuttaa virheellisiä tulkintoja, Anna Salo sanoo.

Yhtiöjärjestysmuutos vaatii aina yhtiökokouksen päätöksen ja muutoksen pääasiallinen sisältö tulee esittää kokouskutsussa. Päätökseen tarvitaan yleensä määräenemmistöpäätös, eli muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

– Mikäli vesimaksun perusteeksi halutaan ottaa mitattu kulutus, niin tästä on poikkeuksellisesti mahdollista päättää yksinkertaisella enemmistöllä, Salo mainitsee.

Jotkut muutokset vaativat osakkaan suostumuksen (mm. osakkaan maksuvelvollisuuden kasvattaminen) tai kaikkien osakkaiden suostumuksen (mm. kylmäkellarien poisto käytöstä).

Asunto-osakeyhtiölain pakottavat säännökset

Mikäli taloyhtiö muuttaa yhtiöjärjestystä, kannattaa samalla varmistaa, että se on yhteneväinen nykyisen asunto-osakeyhtiölain pakottavien säännösten kanssa:

– Tilinpäätöksen voi laatia 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

– Varsinainen yhtiökokous pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

– Kokouskutsuaika on vähintään 2 viikkoa ja kirjallinen kutsu on lähetettävä jokaiselle osakkaalle.

– Yhtiökokouksessa on esitettävä kirjallinen selvitys tulevasta korjaustarpeesta ja tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä.

– Jos yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, lunastusmenettelyn enimmäismääräajat lyhenevät.

Yhtiöjärjestykseen ei tarvitse lisätä mainintaa yhtiökokouksen etäosallistumismahdollisuudesta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus voi kokouskohtaisesti sallia etäyhteyden käyttämisen, ellei sitä ole erikseen kielletty yhtiöjärjestyksessä.

Lue lisää: Vinkkejä yhtiöjärjestystä päivittävälle hallitukselle