Muuttuvat sääolot huomioitava taloyhtiön vakuutusturvassa

Kovia tuulia, rankkasateita, äärimmäisiä helleaaltoja ja rajuja ukkosia.

Muun muassa tällaisiin sään ääri-ilmiöihin on Suomessakin varauduttava ilmaston muuttuessa. Varautumiseen kuuluu muun muassa vakuutusturvan tarkastaminen ja peruskorjausten huolellinen suunnittelu ilmasto-olosuhteiden muutokset huomioiden.

Tänäkin vuonna on saatu esimakua äärioloista. Rankkasateet aiheuttivat kesällä muun muassa Tampereella hulevesi- ja viemäriverkostojen tukkeutumisia ja veden nousua sisään kiinteistöihin – katujen tulvimisesta puhumattakaan. Pian ovat edessä syyssateet. Taloyhtiöiden kannalta on tärkeä varmistaa, että sadevedet pääsevät tontilla imeytymään maaperään ja mahdollisiin viherkattoihin suunnitellusti tai vedet ohjautuvat hulevesikosteikkoihin.

Lisääntyneiden helteiden seurauksena yhä useampi taloyhtiö ja yksittäinen osakas on hankkinut viilennykseen tarkoitettuja ratkaisuja, kuten lämpöpumppuja. Tärkeää on huolehtia myös niiden huollosta ja toimivuudesta erilaisten kosteusongelmien ehkäisemiseksi.

Vakuutusyhtiöt tarkentaneet ehtojaan

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät riskit kiinteistöille on tietenkin huomattu myös vakuutusyhtiöissä. Finanssiala tilasi jo pari vuotta sitten selvityksen vahinkovakuutuksen roolista muuttuvassa ilmastossa.

Vakuutusyhtiöissä onkin tarkasteltu vakuutusten ehtoja ja arvioitu niiden kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Taloyhtiöiden kannattaa säännöllisin väliajoin perehtyä vakuutustensa ehtoihin ja tässä tapauksessa etenkin säiden ääri-ilmiöitä koskeviin mahdollisiin rajauksiin ja tarkennuksiin. Niihin on voinut tulla viime vuosina muutoksia, jotka on syytä huomioida omaa vakuutustilannetta arvioitaessa.

Tutkimusten mukaan näet monet sellaiset ääri-ilmiöt, joita aiemmin nähtiin keskimäärin 200 vuoden välein, toteutuvat jatkossa huomattavasti useammin, esimerkiksi sadan vuoden välein. Sama ilmentymistiheyden kiihtyminen koskee myös yleisemmin ilmeneviä äärioloja.

Ennakointi, huolellinen suunnittelu ja varautuminen ovat taloyhtiön parhaat keinot torjua vahinkoja.