Kunnon talvi nosti pintaan vastuukysymykset

Tänä vuonna talvikunnossapito on työllistänyt taloyhtiöitä. On torjuttu liukkautta ja aurattu, tilattu lumenkuljetuksia ja pudotettu kattolumia. Tehtävät kuuluvat kiinteistönomistajan vastuuseen huolehtia kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta.

Samalla kun lumitöitä on tehty hartiavoimin, monessa taloyhtiössä on pohdittu talvikunnossapidon vastuita. Olennaista asiassa on sopia kunnossapidosta selkeästi palveluntuottajan eli huoltoyhtiön kanssa. Taloyhtiö voi siis siirtää vastuuta sopimuksella huoltoyhtiölle, mutta ei voi vapautua siitä kokonaan.

Meillä Isännöinti Ilkka Saarisella osana huoltosopimukseen kuuluu tavallisesti turvallisuusliite, jossa sopijapuolina ovat taloyhtiö ja huoltoyhtiö. Liitteellä vastuu turvallisuusvelvoitteen täyttämisestä annetaan huoltoyhtiölle, jolla on riittävät edellytykset tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen.

Puomit ja lippusiimat käyttöön

Huoltoliike velvoitetaan sopimuksessa tarkkailemaan muun muassa kattolumia ja tarvittaessa eristämään vaaralliset paikat puomeilla ja lippusiimoilla sekä ilmoittamaan lumenpudotustarpeesta.

Myös hallituksen jäsenten kannattaa tarkkailla ja havainnoida mahdollisia vaaranpaikkoja kiinteistöllä ja viestimään lumenpudotustarpeista. Talossa asuvilla on useimmiten ajantasaisempi kuva kiinteistön tilasta kuin paikalla vain osan ajasta työskentelevällä huoltomiehellä.

Turvallisuusliitteessämme luetellaan myös yleisiä, huoltoliikkeelle kuuluvia tehtäviä. Talvikunnossapidon lisäksi niitä ovat muun muassa rakennuksen ja sen osien kunnon tarkkaileminen, sähköturvallisuuden seuranta ja pelastusteiden pitäminen vapaina.

Tehtävien hoito dokumentoidaan

Sopimuksella velvoitetaan palveluntuottaja pitämään kirjaa hoidosta ja ylläpidosta, esimerkiksi hiekoitus- ja aurauspäiväkirjaa, jotta tehtävien hoito on todennettavissa. Dokumentteja tarvitaan varsinkin silloin, jos taloyhtiön tontilla sattuu vahinko.

Taloyhtiölle syntyy vahingonkorvausvastuu, jos on toimittu tuottamuksellisesti eli kunnossapito on laiminlyöty. Korvattavaksi voi tulla vain sellainen vahinko, joka on ollut kohtuudella ennakoitavissa. Vahingonkärsijän pitää osoittaa syy-yhteys vahingon ja vahingonaiheuttajan huolimattoman toiminnan välillä.

Entä jos katolta tippuu lunta tai jäätä auton päälle, kuka korvaa?

Yleensä taloyhtiö on korvausvelvollinen katolta pudonneen lumen aiheuttamasta vahingosta, ja mahdolliset korvaukset maksetaan taloyhtiön vakuutuksesta. Jos taloyhtiö on kunnossapitovelvoitteensa mukaisesti eristänyt puomein ja varoituskyltein alueen, mutta joku on pysäköinyt autonsa eristetylle alueelle, ei taloyhtiön korvausvelvollisuus välttämättä täyty.