Koronapassi ei vaikuta osallistumisoikeuteen

Koronarajoitusten aikana eri alojen toimijat saivat helpotuksia rajoituksiin ottamalla käyttöön koronapassien tarkastukset tiloissaan. Taloyhtiöiden yhtiökokouksia rajoitukset eivät nykytulkinnan mukaan koske, joten Kiinteistöliittokin on katsonut, ettei taloyhtiö voi edellyttää osakkaalta koronapassia yhtiökokoukseen pääsemiseksi.

Taloyhtiön ei myöskään tulisi järjestää kokousta sellaisessa paikassa, johon pääseminen edellyttää koronapassia.

Osallistumisvaihtoehdoista kerrottava kutsussa

Taloyhtiöiden hallitusten on ennen yhtiökokouskutsujen lähettämistä linjattava, mitkä ovat osakkaiden eri osallistumisvaihtoehdot. Jos osallistuminen on mahdollista kokouspaikan ulkopuolelta, siitä on mainittava kokouskutsussa. Lisäksi kutsusta on käytävä ilmi, jos osallistuminen kokoukseen teknisen välineen avulla rajoittaa näin osallistuvan osakkaan puhevaltaa

– Toisinaan isännöitsijöille saattaa aivan viime metreillä tulla kysymys, olisiko kokoukseen mahdollista osallistua etänä. Mikäli tästä mahdollisuudesta ei ole mainintaa kokouskutsussa, ei etäosallistumismahdollisuutta voida järjestää, isännöintipäällikkö Anna Salo muistuttaa.

Jos yhtiöjärjestys ei tätä estä, yhtiökokoukseen osallistuminen on lain puolesta mahdollista myös postin tai sähköpostin välityksellä. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Tällöin kokouskutsun mukana lähetetään osakkaan täytettäväksi vastausosa, jolla osakas ilmoittaa kantansa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin ennen yhtiökokousta. Osakkaiden mielipiteiden selvittäminen voi olla tärkeää esimerkiksi korjaushankkeiden eteenpäin viemiseksi. Vastausten antamiseen tulee kuitenkin määritellä tarkka ajallinen takaraja sekä osoite, johon vastausosat tulee palauttaa.

 

KATSO MYÖS VASTAUKSET USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN YHTIÖKOKOUKSESTA ->