KKV:n tutkimustulokset markkinaoikeuden arvioitavaksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vuodesta 2017 alkaen tutkinut isännöinnin toimialaa epäillystä kilpailulain rikkomisesta. KKV vie asian seuraavaksi markkinaoikeuteen.

KKV:n seuraamusmaksuesitys perustuu väitteeseen, että alalla olisi tehty lainvastaista hintayhteistyötä vuosina 2014–2017. Seuraamusmaksuesitykset kohdistuvat Isännöintiliittoon sekä joukkoon yrityksiä, joiden edustaja on toiminut Isännöintiliiton hallituksessa ko. aikana. Yrityksemme on yksi tutkittavana olleista toimittuani liiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014–2018.

Yrityksemme ei ole ollut mukana minkäänlaisessa yhteistyössä, jossa olisi alan muiden toimijoiden kanssa päätetty isännöinnin hinnoista, hinnankorotuksista, hintasuosituksista tai annettu ohjeita hinnoitteluun. Meillä ei ole tietoa väitetyn kartellin olemassaolosta, ja olemme parhaamme mukaan pyrkineet auttamaan virastoa tutkimuksissaan.

Markkinaoikeus käsittelee asian ja tekee aikanaan päätöksen. Annamme oikeudelle rauhan tehdä tehtävänsä ja uskomme heidän päätyvän oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Tietoa oikeusprosessin kestosta ei tässä vaiheessa ole saatavilla.

Päätöstä odotellessa keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla – kuten tähänkin asti.

Ilkka Saarinen
toimitusjohtaja