Käytämme vain luotettavia kumppaneita

Iisoyssa kaikki kilpailutukset hoidetaan sähköisen kilpailutusohjelmiston kautta. Ohjelmiston yhteistyörekisterissä on noin 900 yhteistyötahoa.

– Järjestelmä tarkastaa yritysten tilaajavastuutiedot kerran vuorokaudessa. Käytämme ainoastaan sellaisia yrityksiä, joilla tilaajavastuuasiat ovat kunnossa, sanoo tekninen isännöitsijä, varatoimitusjohtaja Petri Setälä.

– Kilpailutusvaiheen päätyttyä tekninen isännöintimme käy tarjoukset läpi. Teemme niistä vertailun, jossa mahdollisista poikkeamisista tarjouspyynnön sisältöön ilmoitetaan erikseen. Tarjousvertailu toimitetaan isännöitsijälle, joka käy tarjoukset ja vertailun läpi taloyhtiön hallituksen kanssa.

Hallitus tekee päätökset

Hallituksella on aina päätösvalta, kun on kyse taloyhtiön varojen käyttämisestä hankintoihin. Iisoyn asiantuntijat tarjoavat hallitukselle tarpeen mukaan tietoa ja apua valintojen pohjaksi.

Eettisten ohjeidensa mukaisesti esityksiä ja valintoja tehdessään sekä asiakkailleen neuvoja antaessaan Iisoyn henkilöstö toimii puolueettomasti ja riippumattomasti.

– Ratkaisut tehdään aina taloyhtiön edun mukaisesti. Jos hankinnan yhteydessä saadaan jotain määräalennuksia tai etuja, ne siirretään asiakkaan hyväksi, Petri Setälä toteaa.

Asiakastaloyhtiöiden osakkaille ja hallituksen jäsenille annetaan myös kaikki se tieto, johon heillä säännösten mukaan on oikeus osakkuuteen liittyvien asioiden tai hallituksen tehtävien asiallisen hoitamisen varmistamiseksi.

Eettiset ohjeet tärkeä työkalu

Isännöinti Ilkka Saarisen eettiset ohjeet ovat olleet käytössä vuodesta 2014. Koko henkilöstö on sitoutunut niiden noudattamiseen.

Asiakkaan edusta huolehtimisen lisäksi eettisissä ohjeissa on määritelty myös yrityksen toimintaa työnantajana. Lähtökohtana on henkilökunnan tasa-arvoinen kohtelu iästä, sukupuolesta, syntyperästä sekä uskonnollisista tai elämänkatsomuksellisista taustoista riippumatta.

Yrityksen eettisten ohjeiden lisäksi ISA-auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet alan yleisiin eettisiin ohjeisiin.