Kaikki tieto ei ole avointa asunnonostajille

Asunnonvälittäjän velvollisuus on hankkia tietoa myytävästä huoneistosta ja taloyhtiöstä. Hänen tärkein tietolähteensä on taloyhtiötä edustava isännöitsijä.

Pääsääntö asuntokaupassa on, että ostajakandidaatille jaetaan tietoa samassa mitassa kuin taloyhtiön osakkaille.

– Jos taloyhtiön asiakirja, esimerkiksi kuntotutkimusraportti, ei ole ollut jaossa taloyhtiössä yleisesti, ei sitä voi jakaa ostajillekaan, sanoo johtava isännöitsijä Anna Salo. Välittäjä haastattelee asunnonmyyjää sekä pyytää taloyhtiön isännöitsijältä isännöitsijäntodistuksen ja muita asiakirjoja, kuten yhtiöjärjestyksen ja toimintakertomuksen.

Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan keskeinen asiakirja. Sen sisältö määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Todistuksessa on oltava keskeiset tiedot taloyhtiön historiasta, talouden tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista.

Todistus on voimassa kolme kuukautta. Ennen kaupantekotilaisuutta sen sisältö on päivitettävä.

Välittäjä selvittää

Jos välittäjä havaitsee saamissaan tiedoissa puutteita tai ristiriitaisuuksia, hänellä on asuntokauppalakiin perustuva velvollisuus tehdä lisäselvityksiä. Käytännössä tämä tapahtuu kysymällä isännöitsijältä.

– Välittäjät ovat nykyään valveutuneita ja hankkivat tietoa. Järjestys onkin juuri tämä: välittäjä hankkii ostajaehdokkaiden puolesta tiedot isännöinniltä. Isännöinti antaa tarpeelliset tiedot nimenomaan välittäjälle.

– Joskus myös ostajaehdokkaat soittavat kysyäkseen lisää. Toki autamme mahdollisuuksien mukaan, mutta isännöitsijän tehtävä on antaa tietoja asunnon myyjälle. Aikamme ei valitettavasti riitä puheluihin lukuisten ostajakandidaattien kanssa, Anna Salo sanoo.

Korjaushistoria tiedoksi ostajalle

Välittäjän on annettava tietoja ostajalle myös kaikista osakkaan suorittamista remonteista. Välittäjän velvollisuutena on selvittää myyjältä myös ennen 2010 tehdyt muutostyöt, joita ei ole merkitty, eikä ole tarvinnutkaan merkitä taloyhtiön remonttirekisteriin.

Lisäksi huoneistossa on voitu tehdä remontteja, joita ei ole syystä tai toisesta ilmoitettu taloyhtiölle. Jos välittäjä havaitsee huoneistossa tällaisia muutostöitä, hänen olisi hyvä ilmoittaa niistä isännöinnille.

– Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain nojalla laaja oikeus remontoida huoneistoaan, mutta myös velvollisuus ilmoittaa muutoksista taloyhtiölle. Tällä tavoin varmistetaan, että muutostyöt tulevat kirjatuksi isännöitsijäntodistukseen, Anna Salo muistuttaa.