Isännöintialan eettiset ohjeet uudistuivat

Isännöintiliitto, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry ja Suomen Kiinteistöliitto ovat yhteistyössä laatineet isännöintialalle uudet, aikaisempaa yksityiskohtaisemmat eettiset ohjeet. Uudet ohjeet astuivat voimaan 1.2.2023.

Uusien ohjeiden tarkoitus on avata entistä konkreettisemmin, mitä eettinen toiminta isännöinnissä tarkoittaa. Isännöintiliiton jäsenenä sekä ISA-auktorisoituna isännöintiyrityksenä Isännöinti Ilkka Saarinen on sitoutunut noudattamaan uusia ohjeita.

Kaiken perustana on avoimuus

Isännöintialan uudet eettiset ohjeet korostavat avoimuutta isännöitsijän ja taloyhtiön välisen yhteistyön perustana. Ohjeet esimerkiksi tarkentavat sitä, millaisella tavalla isännöitsijäyrityksen tulee informoida asiakasta taloyhtiön nimissä tehdyistä hankintasopimuksista sekä isännöinnin palkkioista ja hinnoitteluperusteista.

Uudet ohjeet asettavat myös tarkempia reunaehtoja sille, kuinka isännöintiyritys voi hankintamenettelyissä toimia eettisesti. Hyvä verkosto on isännöitsijän vahvuus, sillä sen avulla taloyhtiön tarpeisiin löytyy nopeasti luotettavia tekijöitä niin LVI-asennukseen kuin sähkötöihinkin. Hankintamenettelyissä kaikkia osapuolia kohtaan avoin ja reilu toimintatapa on tärkeää.

Käytössä myös oma ohjeistus

Isännöintialaa säätelevien yleisten eettisten ohjeiden lisäksi Isännöinti Ilkka Saarisella on ollut vuodesta 2014 lähtien käytössä oma eettinen ohjeistus. Ohjeistus avaa niin yrityksemme työntekijöille kuin asiakkaillemmekin konkreettisella tavalla toimintaperiaatteitamme.

Isännöintialan uusien eettisten ohjeiden tavoin myös omissa ohjeissamme korostuu avoimuus, luottamus ja riippumattomuus. Ohjeisiin on kirjattu myös työntekijöiden tasa-arvoinen ja eettinen kohtelu työyhteisön sisällä. 

Tutustu eettisiin ohjeisiin tarkemmin verkkosivuillamme.