ISA on lupaus luotettavuudesta

Isännöintiyritysten käyttämä ISA-tunnus on merkki laadukkaasta ja vastuullisesta isännöinnistä. Taloyhtiöille tunnus on tae siitä, että yhtiö ja kiinteistö ovat osaavissa käsissä ja työtä tehdään alalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten normien mukaisesti.

ISA-tunnus velvoittaa isännöintiyritystä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. ISA-yritykset sitoutuvat myös seurantaan, johon kuuluu joka kolmas vuosi tehtävä auditointi. Auditoinnin tekee ulkopuolinen toimija DNV GL Oy.

IISOY auditoitiin viimeksi runsas vuosi sitten.

– Auditoinnissa arvioidaan yrityksen kehittäminen, viestintä, asiakaspalveluprosessit sekä erilaiset johtamis- ja muut yrityksen toimintaa ohjaavat käytännöt. Päivän kestävä auditointi on perusteellinen tilaisuus, jossa toimintamme läpivalaistaan yksityiskohtia myöten, kertoo johtava isännöitsijä Anna Salo.

Myös auditoinnin sisältöjä kehitetään jatkuvasti. Uusimpana asiana mukaan on otettu yrityksen omistajien, hallituksen ja työntekijöiden sidonnaisuuksien tarkastelu.

Anna Salon mielestä auditointi on hyödyllinen tilaisuus.

– Se on samalla kehittämistä, sillä toimintoja läpikäytäessä syntyy myös uusia ideoita. Auditoinnista hyötyy ennen kaikkea asiakas. Hän saa varmuuden, että toimintamme on läpinäkyvää ja vastuullista, hän sanoo.