ISA-auktorisoinnin laatukriteerit täyttyivät

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:ssä syksyllä toteutettu ISA-auditointi vahvisti, että yrityksessä noudatetaan laadukkaan isännöintipalvelun periaatteita ja Iisoy täyttää edelleen auktorisoinnin laatuvaatimukset.

Auditoinnin toteutti Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n kumppani DNV GL Businessa Assurance Finland Oy.

Auditointi tehdään kolmen vuoden välein, joten ISA-auktorisointi on Iisoyn osalta voimassa tällä erää syksyyn 2024.

Yrityksessä noudatetaan hyvää isännöintitapaa

Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan niin sanottua hyvää isännöintitapaa. Auktorisoidut yritykset huolehtivat siitä, että sen työntekijät tuntevat isännöinnin eettiset ohjeet ja noudattavat niitä.

 

Hyvää isännöintitapaa noudattava isännöintiyritys:

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Alan yleisten eettisten ohjeiden lisäksi Iisoy on laatinut omat eettiset ohjeet toiminnalleen.