Ilkka Saarinen Oy:lle seuraamusmaksu

Markkinaoikeus on tehnyt päätöksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2017 käynnistämässä, vuosia 2014–2017 koskevassa, isännöintialaa koskevassa kartellitutkinnassa.

Markkinaoikeus määräsi Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n maksamaan kilpailulain rikkomuksesta 50.000 euron seuraamusmaksun.

Alun perin Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli esittänyt yhtiölle yli 220 000 euron seuraamusmaksua. Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen on tyytyväinen, että asialle saatiin vihdoin piste monta vuotta jatkuneen epävarmuuden jälkeen.

– Prosessi on ollut pitkä ja raskas. Hyvä, että se on nyt vihdoin päätepisteessä.

Markkinaoikeuden vahvistama näkemys on, että kilpailuoikeutta rikkoneet toiminnot ovat tapahtuneet lähes poikkeuksetta Isännöintiliiton toiminnassa. Isännöintiliitto on viestinyt hintojen korotuspaineista tavalla, jossa ei ole riittävästi otettu huomioon kilpailuoikeudellista näkökulmaa.

– Olen ollut ko. ajanjaksona luottamustehtävässä Isännöintiliiton toiminnassa. Aineistosta käy ilmi, että vastustin liiton johdon esittämää viestintälinjaa. Selvästikään en kuitenkaan ymmärtänyt tehdä sitä riittävän pontevasti. Olen siitä erittäin pahoillani, Ilkka Saarinen toteaa.

– Kilpailuoikeuden vastaiseksi katsotusta toiminnasta huolimatta sillä ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta yrityksemme hinnoitteluun tai asiakkaittemme asemaan.

Katseet eteenpäin

Asian saatua vihdoin ratkaisunsa Ilkka Saarinen katsoo nyt eteenpäin.

– Tämä prosessi on toiminut oppina koko alalle. Kilpailuoikeuden säännöt ovat merkittävästi tiukentuneet menneistä vuosikymmenistä.

Koko isännöintiala on kärsinyt kartelliepäilyistä melkoisen mainehaitan. Saarisen mukaan siitä on otettava opiksi.

– Vastuullinen toiminta on isännöinnin kulmakivi. Yrityksellämme on jo pitkään ollut omat yrityskohtaiset eettiset ohjeet alan yleisten, juuri päivitettyjen, ohjeiden lisäksi. Vaikka järjestötoiminnassa on tehty viestinnällisiä virheitä, yrityksemme asiakkaille se ei ole näkynyt millään tavalla eikä ole vaikuttanut heidän asemaansa tai saamaansa palveluun, Ilkka Saarinen vakuuttaa.