Hallituskyselyn tulokset jälleen rohkaisevia

Jokavuotisen hallituskyselymme perusteella olemme edelleen onnistuneet hoitamaan isännöintisopimuksiin kuuluvat velvoitteemme asiakastarpeita kuunnellen. Vastaajien eri palveluista antamat arviot ovat hyvin pitkälti samalla tasolla kuin vuoden 2021 kyselyssäkin.

Edellisvuotta tyytyväisempiä vastaajat olivat muun muassa taloyhtiöiden edun edistämiseen puolueettomasti. 77 prosenttia vastaajista koki isännöitsijöiden toimineen tältä osin hyvin tai erittäin hyvin. Vuosi sitten saman arvion antoi 75,3 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Myös isännöitsijöiden kyvyn tuoda uusia ideoita taloyhtiön kehittämiseen arvioitiin parantuneen edellisvuodesta. 68 prosenttia vastaajista arvioi kehittämisideoinnin olleen hyvää tai erittäin hyvää. Vuosi sitten saman arvion antoi 67 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kun tuloksia arvioidaan kokonaisuutena, kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat ovat olleet kokouskäytäntöihin sekä yhteistyön sujuvuuteen isännöitsijän kanssa. Seuraavaksi parhaat vastauskeskiarvot kyselyyn vastanneet antoivat taloyhtiöiden asioiden hoitamisesta, asukkaiden asiakaspalvelusta, viestinnästä ja raportoinnista hallituksille, kyvystä tehdä päätösehdotuksia, sovittujen asioiden hoitamisesta sovitulla tavalla sekä muutoksista ja akuuteista asioista informoimisesta.

Hallituskyselyn tuloksia on käyty läpi yhdessä henkilöstön kanssa.

– Asiakaspalaute on meille arvokasta, sillä se osoittaa meille mitä asiat toimivat ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, toimitusjohtaja Ilkka Saarinen sanoo.