Energiatodistuksen uusiminen on pian ajankohtaista

Vuonna 2013 energiatodistuksiin liittyvä laki muuttui, ja energiatodistuksista tuli pakollisia lähes kaikille asuinrakennuksille. Energiatodistukset ovat voimassa korkeintaan kymmenen vuotta, joten vuoden 2023 ja 2024 aikana monilla taloyhtiöillä on edessään energiatodistuksen uusiminen.

– Valtaosalla asiakkaistamme energiatodistus vanhenee viimeistään ensi vuonna, muutamilla jo tänä vuonna. Me täällä isännöinnissä pidämme asiakkaidemme energiatodistuksia silmällä ja muistuttelemme taloyhtiöitä, kun vanhenemispäivä lähestyy, kertoo tekninen isännöitsijä Anu Männistö.

Energiatodistuksen tarkoitus on mitata rakennuksen energiatehokkuutta ja tehdä rakennusten välisestä vertailusta helpompaa. Todistus sisältää A–G-asteikolle asettuvan energialuokan, energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun sekä suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen. Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus esittää energiatodistus muun muassa asuntojen myynti- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistuksen on siis tärkeää olla ajan tasalla.

– Viime vuoden loppupuolella on ensimmäistä kertaa asetettu uhkasakkoja energiatodistuksen laiminlyönnistä, eli asiaa on alettu valvoa tarkemmin, Männistö toteaa. 

Uusi todistus kannattaa tilata hyvissä ajoin

Energiatodistuksen uusiminen ei onneksi vaadi taloyhtiöltä suuria toimenpiteitä. Uusi energiatodistus syntyy helposti tutussa isännöintitoimistossa. Anu Männistö on suorittanut energiatodistuksen laatimiseen vaadittavan pätevyyskokeen ja tekee tarvittaessa todistuksia taloyhtiöille.

– Asiakkaan ei tarvitse käytännössä tehdä muuta kuin tilaus. Asia kannattaa hoitaa muutamaa kuukautta ennen todistuksen vanhenemispäivää, jotta todistus pysyy koko ajan voimassa, Männistö neuvoo.

Jos rakennuksessa on tehty energiatehokkuutta parantavia korjauksia, todistuksen voi hyvin uusia myös etuajassa. Näin parantunut energiatehokkuus saadaan asianmukaisesti näkyville.

Vanhat vihreät todistukset jäävät historiaan

Joillain taloyhtiöillä on vielä käytössä vanhanmallinen eli niin kutsuttu vihreä energiatodistus, joka on laadittu juuri ennen lakimuutoksen voimaanastumista. Vanhanmallisessa todistuksessa energialuokka on laskettu erilaisella kaavalla kuin uusissa todistuksissa.

– Vanhojen vihreiden todistusten uusiminen vaatii hieman enemmän työtä, sillä käytännössä todistukset pitää laatia uudelleen, Männistö kertoo.

Vanhat vihreät todistukset on laskettu kulutusperusteisesti, jolloin rakennuksen asukkaiden säästeliäs energiankäyttö saattoi vaikuttaa lopputulokseen. Nykyään energiatodistus laaditaan laskentakaavalla, joka ottaa huomioon vain itse rakennuksen ja sen tekniset ominaisuudet. Asukkaiden energiankäyttö ei siis enää vaikuta energialuokkaan.