Energiahankkeisiin tarjolla avustuksia

Hallituksen kevään kehysriihessä myöntämät tukimäärärahat asuinrakennusten energiatehokkuushankkeisiin nostavat tukirahat merkittävästi aiempia vuosia korkeammalle tasolle. Energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin varattiin 100 miljoonaa euroa ja sähköautojen latausinfrahankkeisiin 30 miljoonaa euroa. Avustuksia on myönnetty vuodesta 2020 alkaen.

Taloyhtiöiden kannattaa nyt pohtia omia kehityshankkeitaan ja mahdollisuuksiaan hyödyntää avustusmahdollisuuksia.

Avustuksilla pyritään edistämään niin sanottua vihreää siirtymää. Samalla parannetaan Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta energian suhteen.

Ehtona energiatehokkuuden paraneminen

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee avustettavilla toimenpiteillä. Tällä on myös vaikutusta avustuksen enimmäismäärään. Energiatehokkuuden mittaamisessa käytetään laskennallista energiatehokkuuden vertailulukua eli E-lukua (kWh/ (m2a)).

Rakennuksen energiatehokkuuden parantuminen todennetaan vertaamalla korjausten jälkeistä E-lukua lähtötasoon.

Avustuksen saaminen edellyttää, että asuinkerros- ja rivitalossa E-luku paranee vähintään 20 prosenttia parempaan tasoon kuin ympäristöministeriön asetuksessa säädetty vähimmäistaso. Avustusta voidaan myöntää myös sellaisen hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin, joiden yhteydessä energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle.

Toimenpiteistä vain osa hyväksytään avustettavaksi

Korjaustoimet, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Avustuksen maksimimäärä on 50 prosenttia avustettaviksi hyväksyttävistä kustannuksista, jotka lasketaan rakennuskohtaisesti ja toimenpiteittäin. Avustuksen enimmäismäärä asuntoa kohden on kuitenkin 4000 euroa tai 6000 euroa riippuen siitä, kuinka paljon energiatehokkuutta parannetaan.

Toimenpiteiden kustannuksista kuitenkin vain tietty osuus hyväksytään avustettavaksi. Määritelty osuus vaihtelee 20 ja 100 prosentin välillä toimenpiteestä riippuen. Avustus on puolet tästä osuudesta.

Esimerkiksi taloyhtiön vaihtaessa asuintalojen ikkunat ja ulko-ovet vähintään ympäristöministeriön edellyttämään tasoon, uusimisesta aiheutuvista kustannuksista vain 20 prosenttia huomioidaan avustuksen laskennassa. Avustus on puolet tästä eli 10 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Energia-avustuksen määrää voi arvioida ARAn sivuilla olevalla avustuslaskurilla.

Lisää hakuohjeita löytyy myös ARAn energia-avustusohjeesta.