Airbnb herättää kysymyksiä taloyhtiöissä

Airbnb ja muu yksityisasuntojen lyhytaikainen vuokraus on yleistynyt Suomessa. Toiminta herättää kysymyksiä taloyhtiöissä. Saatetaan pelätä, että tiuhaan vaihtuvat vieraat aiheuttavat turvattomuutta. Euroopassa Airbnb:n kaltaiset palvelut ovat nostaneet kaupungeissa vuokratasoa ja aiheuttaneet häiriötä, joten esimerkiksi Barcelonassa on rajoitettu asuntojen lyhytaikaista vuokrausta.

Voivatko suomalaiset taloyhtiöt kieltää lyhytaikaisen vuokrauksen?

– Lyhytaikaista vuokrausta ei voi kieltää järjestyssäännöllä, eikä pelkällä yhtiökokouksen päätöksellä, vastaa Kiinteistöliitto Pirkanmaan lakimies Johanna Räikkä.

– Kieltäminen on mahdollista yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä, mutta tällainen yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen. Lisäksi kiellon muotoiluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tulkinnanvarainen määräys johtaa helposti erimielisyyksiin, jos esimerkiksi asuntokaupan jälkeen uusi osakas haluaisikin aloittaa lyhytaikaisen vuokraustoiminnan, eikä hän ole täysin selvillä, millaista vuokrausta yhtiöjärjestyksen kielto koskee, hän tarkentaa.

Yksiselitteisen kieltämisen sijaan Räikkä suosittelee avointa vuoropuhelua vuokrausta harjoittavan osakkaan ja taloyhtiön hallinnon välillä.

– Mikäli yhtiössä esimerkiksi vesimaksu määräytyy huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan ja joku osakkaista harjoittaa Airbnb-toimintaa, on se yhtiön kannalta ongelmallista, koska tällaiset majoittujat rinnastetaan vieraisiin eikä heistä voida periä vesimaksua. Tällaisessa tilanteessa yhtiön ja osakkaan kannattaa sopia vesimaksusta jokin kohtuullinen käytäntö.

– Lisäksi majoittujille on tärkeää tiedottaa taloyhtiön pelisäännöistä, kuten järjestyssäännöstä ja miten erilaisissa ongelma- tai onnettomuustilanteissa toimitaan. Eikä tietenkään pidä unohtaa hyvää avainturvallisuutta, Räikkä muistuttaa.

Asunnon lyhytaikainen vuokraaminen on niin sanottua jakamistaloutta, jota edustavat myös kimppakyydit ja muut uudet kuljetuspalvelut. Lisätietoja yksityishenkilöitä koskevista jakamistalouden velvoitteista löydät täältä.